SOR001 Sysbel – Trung Quốc

Cuộn thấm dầu Oil Only Absorbent Roll, màu trắng
Model: SOR001
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc