SYD950 Sysbel – Trung Quốc

Thùng chứa an toàn tài sản cứu được (Overpack Salvage Drum)
Model: SYD950
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc