SYK952 Sysbel – Trung Quốc

Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu 95 Gallon, cho sự cố tràn dầu quy mô vừa, màu trắng
Model: SYK952
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc