Untitled

Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu 95 Gallon, cho sự cố tràn dầu quy mô trung bình, màu trắng
Model: SKIT002W
Hãng sản xuất: Sysbel – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc