Tủ lạnh bảo quản dược phẩm RLDF0110

Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm cửa đặc, 36 lít, +2°C đến +8°C
Model: RLDF0110
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm RLDF0110