Tủ lạnh bảo quản dược phẩm RPFR05043

Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm, 150 lít, +2°C đến +8°C
Model: RPFR05043 (cửa đặc)
Model: RPFG05043 (cửa kính)
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm RPFR05043