RPFR21042 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Labcold

Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm, 571 lít, +2°C đến +8°C
Model: RPFR21042 (cửa đặc)
Model: RPFR21042 (cửa kính)
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh