RLHD13043 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Labcold

Tủ lạnh phòng thí nghiệm 390 lít, 1 ÷ +10ºC
Model: RLHD13043
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh