RPFR05043 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Labcold

Tủ lạnh phòng thí nghiệm 150 lít, 2 ÷ +8ºC
Model: RPFR05043
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh