BBR 625 xPRO

Tủ lạnh trữ máu 625 lít, 336 túi 450 ml
Model: BBR 635 W xPRO (Code: ACG251B)
Model: BBR 625 S xPRO (Code: ACG253B)
Hãng sản xuất: EVERmed – Italia
Xuất xứ: Italia
Model: BBR 530 W xPRO (Code: ACF301B)
Model: BBR 530 S xPRO (Code: ACF303B)
Hãng sản xuất: EVERmed – Italia
Xuất xứ: Italia