Bể rửa siêu âm Elma Ultrasonic

Bể rửa siêu âm Elma Ultrasonic Cleaner Elmasonic P: P30H, P30H SE, P60H, P70H, P120H, P180H, P300H làm sạch dụng cụ phòng thí nghiệm, bệnh viên, nha khoa…