Untitled

Bể điều nhiệt/Bể ổn nhiệt/Bể cách thủy, bể cách dầu Memmert nhiệt độ lên tới 200°C các model: WNB7, WNE7, WNB10. WNE10, WNB14, WNE14, WNB22, WNE22, WNB29, WNE29, WNB45, WNE45, WNP45 với thể tích 7 lít, 10 lít, 14 lít, 22 lít, 29 lít, 45 lít được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm với độ bền cao