Hình 3

Hình 3: Các chương trình phần mềm XRF PC cầm tay của Bruker cho phép các tính năng bổ sung, chẳng hạn như điều khiển và xem từ xa, cũng như phần mềm phân tích dữ liệu toàn diện, ARTAX ™.