Lò nung dòng SKM

Lò nung dòng SKM với bộ gia nhiệt gắn trong Ceramic Nabertherm 1100°C code: LM091K1RN, LM091K1TN, LM091H1RN, LM091H1TN, model: L 9/11/SKM/ B410, L 9/11/SKM/C450, LT 9/11/SKM/ B410, LT 9/11/SKM/ C450 với bộ điều khiển B410 và C450 sử dụng trong phòng thí nghiệm