Tủ ấm Memmert

Tủ ấm Memmert đối lưu cưỡng bức & tự nhiên model: IN30, IF30, IN55, IF55, IN75, IF75, IN110, IF110, IN160, IF160, IN260, IF260, IN450, IF450, IN750, IF750 thể tích 32 lít, 53 lít, 74 lít, 108 lít, 161 lít, 256 lít, 449 lít, 749 lítđược sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm