Tủ sấy Memmert

Tủ sấy Memmert đối lưu cưỡng bức & tự nhiên model: UN30, UF30, UN55, UF55, UN75, UF75, Un110, UF110, UN160, UF160, UN260, UF260, UN450, UF450, UN750, UF750, UN1060, UF1060 thể tích 32 lít, 53 lít, 74 lít, 108 lít, 161 lít, 256 lít, 449 lít, 749 lít, 1060 lít được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm