RLDF1010

Tủ lạnh baỏ quản dược phẩm cửa đặc, 300 lít, +2°C đến +8°C
Model: RLDF1010
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh