Tủ bảo quản Vacine và mẫu xét nghiệm xách tay đi hiện trường

Tủ bảo quản Vacine và mẫu xét nghiệm xách tay đi hiện trường
Tủ bảo quản Vacine xách tay, -5 ÷ +60°C
Model: RPDF0012D
Hãng sản xuất: LABCold – Anh
Xuất xứ: Anh