Halminton

Máy cất nước một lần, hai lần, 4 lít/giờ, 8 lít/giờ Halminton với các model thông dụng WSC/4, WSC/4S, WSC/8, WSC/8s, WSC/4D, AWC/4, AWC/4s, AWC/8, AWC/8s, ASC/4D, WSB/4, WSE/4S được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm, trường học, phòng nghiên cứu