7500 The System

7500 The System

Hệ thống SCIEX 7500+ đưa khả năng định lượng chính xác lên một tầm cao mới. Đạt được kết quả chính xác trong thời gian dài, trên hàng nghìn mẫu trong các nền mẫu ngày càng phức tạp. Giảm thời gian thực hiện các nghiên cứu với sự tự tin để giải quyết những thách thức mới.