3bab5fdc970c55520c1d

Kỹ thuật viên Việt Nguyễn thực hiện sửa chữa hệ thống lấy mẫu tự động đo độ nhớt, AVS® Pro III tại phòng thí nghiệm của khách hàng