Tủ ấm lạnh IPP Memmert

Tủ ấm lạnh IPP Memmert hay còn gọi là tủ ủ mát, tủ ủ lạnh IPP30, IPP55, IPP75, IPP110, IPP160, IPP260, IPP450, IPP750, hể tích 32 lít, 53 lít, 74 lít, 108 lít, 161 lít, 256 lít, 449 lít, 749 lít được sử dụng phổ biến trong