• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Máy sắc ký khí GC hệ chuyên dụng theo tiêu chuẩn (Standard GC Analyzer Solution)

Giá: Liên hệ

Model: SCION 456-GC (Standard GC Analyzer Solution) Nhà sản xuất: SCION Instruments - Anh Xuất xứ: HÀ LAN   Yêu cầu báo giá Danh mục: , ,

Hỗ Trợ Khách Hàng

Mr. Hiếu 0817 663300028.66 570570023.66 566570024. 85 871871

HCM: Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

HN: Số 138 Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đà Nẵng: Số 10 Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng

Mail: info@vietnguyenco.vn

Máy sắc ký khí GC hệ chuyên dụng theo tiêu chuẩn (Standard GC Analyzer Solution)

Model: SCION 456-GC (Standard GC Analyzer Solution)

Hãng sản xuất: SCIONN – Anh

Xuất xứ: Hà Lan

 • Giải pháp hệ sắc ký khí GC chìa khóa trao tay:
  • Simulated Distillation (SIMDIST)
  • Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA)
  • Refinery Gases (RGA)
  • Oxygenates
  • Natural Gas Analysers (NGA)
  • Transformer Oil Gas Analysis (TOGA)
  • Benzene & Toluene in Gasoline
  • Trace Impurities in Gases
  • Biodiesel
  • Sulfur in Gas
  • Permanent & Greenhouse Gases

Video giới thiệu máy SCION 456-GC Crude Oil Analysis. Simulated distillation (simdist) by Gas Chromatography:

 

Thông số kỹ thuật

#Test MethodScope
1ASTM D7593Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7593 (Determination of Fuel Dilution for In-Service Engine Oils by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D7593)  
2ASTM D7922Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7922 (Determination of Glycol for In-Service Engine Oils by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D7922)  
3ASTM D4815Máy sắc ký khí GC theo ASTM D4815 (Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D4815)  
4ASTM D5580Máy sắc ký khí GC ASTM D5580 (Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D5580)  
5ASTM D4815/5580Máy sắc ký khí GC D4815/5580 (Two ASTM methods in one hardware) Model: SCION 456-GC (ASTM D4815/5580)
6ASTM D3606-A/BMáy sắc ký khí GC theo ASTM D3606-A/B (Determination of Benzene and Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatography Procedure A: uses capillary column gas chromatography Procedure B: uses packed gas chromatography columns) Model: SCION 456-GC (ASTM D3606-A/B)  
7ASTM D4815/5580/3606-AMáy sắc ký khí GC theo ASTM D4815/5580/3606-A (Three methods in one system) Model: SCION 456-GC (ASTM D4815/5580/3606-A)  
8ASTM D4815/5580/3606-BMáy sắc ký khí GC theo ASTM D4815/5580/3606-B (Three methods in one system) Model: SCION 456-GC (ASTM D4815/5580/3606-B)
9ASTM D6228Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6228 (Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Flame Photometric Detection) Model: SCION 456-GC (ASTM D6228)  
10ASTM D8071-17Máy sắc ký khí GC theo ASTM D8071-17  (Determination of Hydrocarbon Group Types and Select Hydrocarbon and Oxygenate Compounds in Automotive Spark-Ignition Engine Fuel Using Gas Chromatography with Vacuum Ultraviolet Absorption Spectroscopy Detection (GC-VUV) The PIONA analyzer acc D8071 is based on a relative short DHA column, and VUV detection. It uses Retention time combined with strong spectral deconvolution software with specific editable application libraries to qualify and quantify constituents in gasolines and gasoline blend streams.) Model: SCION 456-GC (ASTM D8071-17)
11ASTM D8267Máy sắc ký khí GC theo ASTM D8267 (Determination of Total Aromatic, Monoaromatic and Diaromatic Content of Aviation Turbine Fuels Using Gas Chromatography with Vacuum Ultraviolet Absorption Spectroscopy Detection (GC-VUV)) Model: SCION 456-GC (ASTM D8267)
12ASTM D7833Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7833 (Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D7833)  
13ASTM D1946Máy sắc ký khí GC theo ASTM D1946 (Máy sắc ký khí GC theo ASTM D1946 (Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D1946))  
14ASTM D4815+GSVMáy sắc ký khí GC theo ASTM D4815+GSV  (Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography With additional GSV) Model: SCION 456-GC (ASTM D4815+GSV)  
15ASTM D5623/GPA2199Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5623/GPA2199  (Standard Test Method for Sulfur Compounds in Light Petroleum Liquids by Gas Chromatography and Sulfur Selective Detection) Model:  SCION 456-GC (ASTM D5623/GPA2199)
16ASTM D5441Máy sắc ký khí GC  theo ASTM D5441 (Standard Test Method for Analysis of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D5441)  
17ASTM D2593/D4424Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2593/D4424 (D2593 - Standard Test Method for Butadiene Purity and Hydrocarbon Impurities by Gas Chromatography; D4424 - Standard Test Method for Butylene Analysis by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D2593/D4424)  
18UOP960/UOP603Máy sắc ký khí GC theo UOP960/UOP603 (UOP 960 - Determination of Trace Oxygenated Hydrocarbons in Gaseous, LPG and Liquid Hydrocarbon Streams by GC; UOP 603 - Trace CO and CO2 in Hydrogen and Light Gaseous Hydrocarbons by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (UOP960/UOP603)  
19ASTM D2504Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2504 (Standard Test Method for Noncondensable Gases in C2 and Lighter Hydrocarbon Products by Gas Chromatography) Model: SCION 456-GC (ASTM D2504)  
20ASTM D8098&UOP1024-18Máy sắc ký khí GC theo ASTM D8098&UOP1024-18 (Standard Test Method for Permanent Gases in C2 and C3 Hydrocarbon Products by Gas Chromatography and Pulse Discharge Helium Ionization Detector) Model: SCION 456-GC (ASTM D8098&UOP1024-18)  
21ASTM D6730+lowoxMáy sắc ký khí GC theo ASTM D6730+lowox Model: SCION 456-GC (ASTM D6730+lowox) ·         ASTM D6730+lowox   - Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography  
22ASTM D3612-BMáy sắc ký khí GC theo ASTM D3612-B Model: SCION 456-GC (ASTM D3612-B) ·         ASTM D3612-B  - Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography with stripper column  
23ASTM D7423&D4815Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7423&D4815 Model: SCION 456-GC (ASTM D7423&D4815)   ·         D7423 - Standard Test Method for Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection ·         D4815 - Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography  
24ASTM D6352/D7213/D5442Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6352/D7213/D5442 Model: SCION 456-GC (ASTM D6352/D7213/D5442)   ·         D6352 - Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in Boiling Range from 174 °C to 700 °C by Gas Chromatography ·         D7213 - Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in the Boiling Range from 100 °C to 615 °C by Gas Chromatography ·         D5442 - Standard Test Method for Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography
25ASTM D5507-99Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5507-99 Model: SCION 456-GC (ASTM D5507-99)   ·         ASTM D5507-99 - Determination of Trace Organic Impurities in Monomer Grade Vinyl Chloride by Capillary Column/Multidimensional Gas Chromatography
26ASTM D2908&D3695Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2908&D3695 Model: SCION 456-GC (ASTM D2908&D3695)   ·         D2908 - Standard Practice for Measuring Volatile Organic Matter in Water by Aqueous-Injection Gas Chromatography ·         D3695 - Standard Test Method for Volatile Alcohols in Water by Direct Aqueous-Injection Gas Chromatography
27IFP 0911Máy sắc ký khí GC theo IFP 0911 Model SCION 456-GC (IFP 0911)  
28ASTM D3612-CMáy sắc ký khí GC theo ASTM D3612-C Model: SCION 456-GC (ASTM D3612-C)   ·         ASTM D3612-C  - Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography with Head Space sampling
29ASTM D6730/D5442Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6730/D5442 Model: SCION 456-GC (ASTM D6730/D5442)   ·         D6730 - Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography ·         D5442 - Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography
30ASTM D6730/D5442, hardware onlyMáy sắc ký khí GC theo ASTM D6730/D5442, hardware only Model: SCION 456-GC (ASTM D6730/D5442, hardware only) ·         D6730 - Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography ·         D5442 - Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography
31ASTM D2163Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2163 Model: SCION 456-GC (ASTM D2163)   ·         ASTM D2163 - Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography
32ASTM D2163 LIV ONLYMáy sắc ký khí GC theo ASTM D2163 LIV ONLY Model: SCION 456-GC (ASTM D2163 LIV ONLY)   ·         ASTM D2163 LIV ONLY - Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography
33ASTM D1945Máy sắc ký khí GC theo ASTM D1945 Model: SCION 456-GC (ASTM D1945)     ·         ASTM D1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography
34ASTM D5504&D5623&D6228Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5504&D5623&D6228 Model: SCION 456-GC (ASTM D5504&D5623&D6228)     ·         D5504 - Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Chemiluminescence ·         D5623 - Standard Test Method for Sulfur Compounds in Light Petroleum Liquids by Gas Chromatography and Sulfur Selective Detection ·         D6228 - Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Flame Photometric Detection
35ASTM D2504&D2505&D2712Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2504&D2505&D2712 Model: SCION 456-GC (ASTM D2504&D2505&D2712)   ·         D2504 - Standard Test Method for Noncondensable Gases in C2 and Lighter Hydrocarbon Products by Gas Chromatography ·         D2505 - Standard Test Method for Ethylene, Other Hydrocarbons, and Carbon Dioxide in High-Purity Ethylene by Gas Chromatography ·         D2712 - Standard Test Method for Hydrocarbon Traces in Propylene Concentrates by Gas Chromatography
36ASTM D2887&D5442Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2887&D5442 Model: SCION 456-GC (ASTM D2887&D5442)   ·         D2887 - Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography ·         D5442 - Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography
37ASTM D6352Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6352 Model: SCION 456-GC (ASTM D6352)   ·         ASTM D6352 - Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in Boiling Range from 174 °C to 700 °C by Gas Chromatography
38ASTM D6730&D5134&D6733Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6730&D5134&D6733 Model: SCION 456-GC (ASTM D6730&D5134&D6733)   ·         D6730 - Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography ·         D5134 - Standard Test Method for Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography ·         D6733 - Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 50-Metre Capillary High Resolution Gas Chromatography
39ASTM D2712Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2712 Model: SCION 456-GC (ASTM D2712)   ·         D2712 - Standard Test Method for Hydrocarbon Traces in Propylene Concentrates by Gas Chromatography
40ASTM D6730&D2887&D5442Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6730&D2887&D5442 Model: SCION 456-GC (ASTM D6730&D2887&D5442)   ·         D6730 - Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography ·         D2887 - Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography ·         D5442 - Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography
41ASTM D7423Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7423 Model: SCION 456-GC (ASTM D7423)   ·         ASTM D7423 - Determination of Oxygenates in C2, C3, C4, and C5 Hydrocarbon Matrices by Gas Chromatography and Flame Ionization Detection
42ASTM D6229Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6229 Model: SCION 456-GC (ASTM D6229)   ·         ASTM D6229 - Standard Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Solvents by Capillary Gas Chromatography
43ASTM D7096Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7096 Model: SCION 456-GC (ASTM D7096)   ·         ASTM D-7096. The determination of the boiling range distribution of gasoline and gasoline components. This test method is applicable to petroleum products and fractions with a final boiling point of 500°F (260°C) or lower. Note that ASTM method D3710has been withdrawn and replaced by ASTM D-7096. If the request is for ASTM D3710, the copnfiguration for ASTM D7096 needs to be offered!
44ASTM D2887, ISO 3924 & IP 406Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2887, ISO 3924 & IP 406 Model: SCION 456-GC (ASTM D2887, ISO 3924 & IP 406)   ·         ASTM D 2887. The determination of the boiling range distribution of petroleum products. It is applicable to petroleum products and fractions having a final boiling point of 538°C (1000°F) i.e. carbon number C44 or lower at atmospheric pressure as measured by this test method. The method is limited to samples having a boiling range greater than 55°C (100°F). ·         The method is not for  gasolines. Use D-7096.
45ASTM D2887 Extended, ASTM D7213 & DIN 51435Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2887 Extended, ASTM D7213 & DIN 51435 Model: SCION 456-GC (ASTM D2887 Extended, ASTM D7213 & DIN 51435)   ·         ASTM D-2887 Extended, ASTM D-7213  & DIN 51435. The determination of the boiling range distribution of petroleum products especially base oils for production of lubricants. It is applicable to petroleum products and fractions having a final boiling point of 615°C (1140°F) i.e. carbon number C60 or lower at atmospheric pressure as measured by this test method. ·         Note: ASTM D-7213 is the official method of ASTM D 2887 extended.
46ASTM D6352, ASTM D7169, IP 480, IP 507 and IP 545Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6352, ASTM D7169, IP 480, IP 507 and IP 545 Model: SCION 456-GC (ASTM D6352, ASTM D7169, IP 480, IP 507 and IP 545)   ·         ASTM D 6352. The determination of the boiling range distribution of petroleum distillate fractions. The test method is applicable to petroleum distillate fractions having an initial boiling point greater than 174°C (345°F) and a final boiling point of less than 700°C (1292°F) (C10-C90). The method is not applicable for petroleum products containing low molecular weight components (for example naphthas, reformates, gasolines, crude oils) or residues. See Test Method D-7096, D-2887 or D-5307 for possible applicability to analysis of these types of materials.
47ASTM D6729Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6729 Model: SCION 456-GC (ASTM D6729)   ·         ASTM D-6729. Determination of individual hydrocarbon components of spark-ignition engine fuels and their mixtures containing oxygenate blends (MTBE, ETBE, ethanol, and so forth) with boiling ranges up to 225°C. Note: ASTM D-6729 replaces and has the identical configuration as the  withdrawn method ASTM D-6623. ASTM D6730 and D-6733 replace also ASTM D-6623 but are configured differently.
48ASTM D6730Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6730 Model: SCION 456-GC (ASTM D6730)   ·         ASTM D6730. Determination of individual hydrocarbon components of spark-ignition engine fuels and their mixtures containing oxygenate blends (MTBE, ETBE, ethanol, and so forth) with boiling ranges up to 225°C.
49ASTM D6733Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6733 Model: SCION 456-GC (ASTM D6733)   ·         ASTM D6733. Determination of individual hydrocarbon components of spark-ignition engine fuels with boiling ranges up to 225°C.  Component concentrations are determined in the range from 0.10 to 15 mass %.
50ASTM D5134Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5134 Model: SCION 456-GC (ASTM D5134)   ·         ASTM D5134. Determination of hydrocarbon components of petroleum naphthas. Components eluting after n-nonane (bp 150.8°C) are determined as a single group. The method is applicable to olefin-free (<2 % olefins by liquid volume) liquid hydrocarbon mixtures Includes virgin naphthas.
51ASTM D7900, IP 344 or ASTM D7169 front-endMáy sắc ký khí GC theo ASTM D7900, IP 344 or ASTM D7169 front-end Model: SCION 456-GC (ASTM D7900, IP 344 or ASTM D7169 front-end)   ·         ASTM D7900, IP 344 or ASTM D7169 front-end - IP 344. Determination of individual hydrocarbons in stabilized crude oil up to the pentanes. The Carbon number C6 up to C12 are reported by functional group (Paraffins, iso-paraffins, naphthenes and aromatics.
52ASTM D3612-AMáy sắc ký khí GC theo ASTM D3612-A Model: SCION 456-GC (ASTM D3612-A)   ·         ASTM D3612-A - Based on a 456-GC with TCD/FID in series, this system is configured to conform to the ASTM D-3612 procedure A. Gas extraction hardware is not included.  The fully automated GC includes: Dual Detectors (TCD/FID), methanizer for converting CO, CO2 to CH4 for detection by FID, dual valves (10-port for sample injection and 8-port for column selection and backflush). Provides low concentration detection of H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2.  Isothermal operation provides analysis time of 8 minutes, with no delay between samples. Electronic flow control is implemented.
53ASTM UOP539Máy sắc ký khí GC theo ASTM UOP539 Model: SCION 456-GC (ASTM UOP539)   ·         ASTM UOP539 - Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography
54ASTM D5713Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5713 Model: SCION 456-GC (ASTM D5713)   ·         ASTM D5713 - Standard Test Method for Analysis of High Purity Benzene for Cyclohexane Feedstock by Capillary Gas Chromatography
55ASTM D7504Máy sắc ký khí GC theo ASTM D7504 Model: SCION 456-GC (ASTM D7504)   ·         ASTM D7504 - Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number non-aromatic
56ASTM D2505/D6159-17Máy sắc ký khí GC theo ASTM D2505/D6159-17 Model: SCION 456-GC (ASTM D2505/D6159-17)   ·         D2505: Determination of carbon dioxide, methane, ethane, acetylene, and other hydrocarbons in high-purity ethylene ·         D6159-17: Determination of Hydrocarbon impurity (methane, ethane, propane, propene, acetylene, iso-butane, propadiene, butane, trans-2-butene, butene-1, isobutene, cis-2-butene, methyl acetylene and 1,3-butadiene) in high-purity ethylene
57ASTM D5504-12Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5504-12 Model: SCION 456-GC (ASTM D5504-12)   ·         ASTM D5504-12 - Determination of Sulphur Compounds in Natural Gas and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Chemiluminescence
58ASTM D5303-19Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5303-19 Model: SCION 456-GC (ASTM D5303-19)   ·         ASTM D5303-19 - Determination of Trace Carbonyl Sulphide in Propylene by Gas Chromatography
59ASTM D5623-19Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5623-19 Model: SCION 456-GC (ASTM D5623-19)   ·         ASTM D5623-19 - can be put for sulphur species in liquid fuels with adding one additional liquid injection port.
60ASTM D8174Máy sắc ký khí GC theo ASTM D8174 Model: SCION 456-GC (ASTM D8174)   ·         ASTM D8174 - Determination of Oxygenates including methanol in Ethylene
61ASTM E 2409-13Máy sắc ký khí GC theo ASTM E 2409-13 Model: SCION 456-GC (ASTM E 2409-13)   ·         ASTM E 2409-13 - Determination of Mono ethylene glycol for process samples etermination of Di ethylene glycol, tri ethylene glycol, and tetra ethylene glycol for process samples. Determination of Glycols product specification
62ASTM D4864Máy sắc ký khí GC theo ASTM D4864 Model: SCION 456-GC (ASTM D4864)   ·         ASTM D4864 - Determination of traces of Methanol in  propylene using ASTM D 4864
63UOP551Máy sắc ký khí GC theo UOP551 Model: SCION 456-GC (UOP551)   ·         UOP-551 SCOPE This method is for determining benzene, individual hexanes and lower boiling hydrocarbons in olefinfree gasolines having a final boiling point of 260°C or lower. Results may be reported in mass-% or liquid volume (LV-%). The lower limit of detection for any single component is 0.05 mass-%.
64ASTM D1945&D7833Máy sắc ký khí GC theo ASTM D1945&D7833 Model: SCION 456-GC (ASTM D1945&D7833)   ·         D1945: Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ·         D7833: Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography
65ASTM D5623Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5623 Model: SCION 456-GC (ASTM D5623)   ·         ASTM D5623 - Test Method for Sulfur Compounds in Light Petroleum Liquids by Gas Chromatography and Sulfur Selective Detection
66GPA 2286Máy sắc ký khí GC theo GPA 2286 Model: SCION 456-GC (GPA 2286)   ·         GPA 2286: Method for the Extended Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Temperature Program Gas Chromatography
67ASTM D6730&D7169&D7900Máy sắc ký khí GC theo ASTM D6730&D7169&D7900 Model: SCION 456-GC (ASTM D6730&D7169&D7900)   ·         ASTM D6730&D7169&D7900
68ASTM D5623&D7423Máy sắc ký khí GC theo ASTM D5623&D7423 Model: SCION 456-GC (ASTM D5623&D7423)   ·         ASTM D5623&D7423
69UOP603Máy sắc ký khí GC theo UOP603 Model: SCION 456-GC (UOP603) ·         UOP603 - Trace CO and CO2 in Hydrogen and Light Gaseous Hydrocarbons by Gas Chromatography

Cấu hình chuẩn - Phụ kiện

Cung cấp bao gồm:

 • Hệ thống sắc ký khí GC hệ chuyên dụng theo tiêu chuẩn
 • Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
 1. 1. Điều kiện chung:
 • Giá niêm yết đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng tại nội thành Tp. Hồ Chí Minh hoặc Tp. Hà Nội
 • Giao hàng; lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại các tỉnh: thỏa thuận phí trong từng trường hợp cụ thể;
 1. 2. Thời gian giao hàng: Tùy theo thời điểm đặt hàng - Ưu tiên đơn hàng đến trước:
 • Hàng có sẵn: giao hàng trong 01 - 05 ngày kể từ ngày đơn hàng có hiệu lực;
 • Hàng không có sẵn: sẽ trao đổi chính xác tại từng thời điểm đặt hàng sau khi kiểm tra và có thư xác nhận từ sản xuất hoặc từ đơn vị phân phối;
 1. 3. Thời gian bảo hành:
 • Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với máy chính;
 • Điện cực máy để bàn + Cầm tay bảo hành 6 tháng
 • Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng
 • Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
 • Ghi chú: Một số trường hợp có thời gian ngắn hoặc dài hơn 12 tháng - tùy chính sách bảo hành của Nhà sản xuất - công ty chúng tôi sẽ thông báo từng trường hợp cụ thể lúc nhận được yêu cầu;
 • Trung tâm Bảo hành:
 • Tại HCM:
  • Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4,  Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM
  • Tel: 028.66 570570 - Mail: service@vietnguyenco.vn - Hotline: 0888 663300
 • Tại HN:
  • Số 138 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn - Hotline: 0888 663300
 1. 4. Địa điểm giao hàng:
 • Miễn phí trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh hoặc Tp. Hà Nội
 • Thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể nếu giao hàng đến các tỉnh;
 1. 5. Thanh toán:
 • Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT dưới 20.000.000 VNĐ: chấp nhận thỏa thuận giao dịch bằng tiền mặt thanh toán hoặc chuyển khoản qua tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân do công ty chỉ định
 • Đối với các giao dịch có hóa đơn VAT bằng hoặc trên 20.000.000 VNĐ: bắt buộc giao dịch qua chuyển khoản vào tài khoản công ty;
 • Nếu giao dịch là đồng ngoại tệ thì thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại từng thời điểm thanh toán;
 • Số lần thanh toán và tỷ lệ thanh toán: thỏa thuận theo từng đơn hàng cụ thể;
 • Đơn vị thụ hưởng:
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN
  • Tài khoản: 041 0101 0022 700
  • Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), Chi nhánh Sài Gòn

Thông tin liên hệ trực tiếp:
Mr. Nguyễn Hoàng Long – Managing Director
Tel: (+84-8).66 570 570 (HCM office) |  (+84-24).32 009276  (HN office)  Fax   : (+84-8) 62 55 77 09
Mobile: 0932664422
Mail:   long@vietnguyenco.vn
info@vietnguyenco.vn
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC

 

 

NGUYỄN PHAN TUYẾT TRINH
© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
EnglishVietnamese
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300