Tag Archives: 2000H

Thông báo về bộ đưa mẫu không gian hơi headspace hãng HTA được điều khiển trực tiếp bởi phần mềm CompassCDS trên hệ thống GC hãng SCION Instruments

Thông báo về bộ đưa mẫu không gian hơi headspace hãng HTA được điều khiển trực tiếp bởi phần mềm CompassCDS trên hệ thống GC hãng SCION Instruments Link thông tin tại website hãng HTA: https://www.hta-it.com/blog/hta-gc-autosamplers-fully-integrated-with-scion-compasscds.html 1. Thông tin chung: Hãng...  Xem chi tiết