Tag Archives: 8900 TQ

SCION 8900 TQ GC-MS – Máy sắc ký khí khối phổ 03 tứ cực GCMSMS nhanh nhất trên thị trường

SCION INSTRUMENT là tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp thiết bị khoa học ký thuật về sắc ký: Sắc ký khí GC; Sắc ký khí khối phổ 01 tứ cực GCMS; Sắc ký khí khối phổ 03 tứ...  Xem chi tiết