Tag Archives: Aeroqual

Hệ trạm quan trắc không khí AQM 65 hãng Aeroqual – New Zealand

Hệ trạm quan trắc không khí AQM 65 Model: AQM65 Nhà sản xuất: Aeroqual – New Zealand Xuất xứ: New Zealand Brochure AQM65: https://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/AQM-65-Brochure.pdf Hệ trạm quan trắc không khí AQM 65 có thể đo liên tục các thông số ô...  Xem chi tiết

Thiết bị giám sát môi trường không khí Dust Sentry Pro hãng Aeroqual – New Zealand

Thiết bị giám sát môi trường không khí Dust Sentry Pro Model: Dust Sentry Pro Nhà sản xuất: Aeroqual – New Zealand Xuất xứ: New Zealand ++ Datasheet Dust Sentry Pro: https://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/Dust-Sentry-Pro-Spec-Sheet.pdf ++ Video Dust Sentry Pro: https://www.youtube.com/watch?v=8yzR-wjO63o 1.   Thông...  Xem chi tiết

Hệ thống giám sát chất lượng không khí Micro AQY1 : PM2.5/NO2/ O3/ Nhiệt độ, Độ ẩm tương đối, Điểm sương.

Hệ thống giám sát chất lượng không khí Micro AQY1 : PM2.5/NO2/ O3/ Nhiệt độ, Độ ẩm tương đối, Điểm sương. Model: AQY 1 hãng Aeroqual – New Zealand Hệ thống giám sát chất lượng không khí Micro AQY 1...  Xem chi tiết

Hệ thống giám sát chất lượng không khí Micro AQY 1

Hệ thống giám sát chất lượng không khí Micro Model: AQY 1 Nhà sản xuất: Aeroqual – New Zealand Xuất xứ: New Zealand Aeroqual AQY 1  datasheet: https://d2pwrbx99jwry6.cloudfront.net/wp-content/uploads/AQY1-Spec-Sheet1.pdf Video Aeroqual AQY 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ScbbJ7M5eK8 1.  Tính năng kỹ thuật: Hệ thống...  Xem chi tiết