Tag Archives: aftersales service

ZA3000 – Giải pháp Phổ hấp thu nguyên tử

ZA3000 – Hiệu quả trong phân tích Sb trong Sắt, Thép ZA3000 Series là dòng sản phẩm Phổ hấp thu nguyên tử AAS thuộc Hitachi High Tech. ZA3000 với ưu điểm vượt trội, giúp phân tích tin cậy và vượt...  Xem chi tiết