Tag Archives: Bể rửa siêu âm Badelin

Bể rửa siêu âm SONOREX SUPER BANDELIN

  Bể rửa siêu âm hay Máy làm sạch bằng sóng siêu âm SONOREX SUPER BANDELIN được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm. Việc lựa chọn một bể làm sạch mẫu phụ thuộc vào kích thước và số lượng...  Xem chi tiết