Tag Archives: Bellingham + Stanley

Việt Nguyễn tham gia hội thảo do Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp.HCM (IDQC-HCMC) phối hợp với The United Pharmacopeia (USP) cùng tổ chức với chuyên đề “Quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu năng máy đo độ hòa tan”

1.Giới thiệu: Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị độ hòa tan theo Dược điển Mỹ (USP) hiện hành, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (IDQC-HCMC) phối...  Xem chi tiết

ADP 430 – Giải pháp phân cực kế tự động thông minh cho khách hàng

ADP 430 – Giải pháp Bellingham + Stanley phân cực kế tự động thông minh cho khách hàng Bellingham + Stanley (https://www.bellinghamandstanley.com/en) là một trong những công ty thành viên của tập đoàn Xylem; chuyên về các sản phẩm Khúc xạ kế...  Xem chi tiết

Bellingham + Stanley

https://vietnguyenco.vn/thuong-hieu/phan-cuc-ke-tu-dong-khuc-xa-ke-hang-bellingham-stanley/  Xem chi tiết