Tag Archives: CTX Bruker

Máy quang phổ huỳnh quang tia X đề bàn CTX HHXRR hãng Bruker NANO – Đức

Máy quang phổ huỳnh quang tia X đề bàn CTX HHXRF hãng Bruker NANO – Đức 1. Giới thiệu chung: Máy quang phổ huỳnh quan tia X cầm tay đề bàn CTX hãng Bruker NANO có thể phân tích được...  Xem chi tiết