Tag Archives: Dải hấp thiệt CDS

Việt Nguyễn bàn giao máy sắc ký khí tinh khiết và dải hấp nhiệt tự động

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy sắc ký khí GC Scion và Dải hấp nhiệt tự động CDS cho khách hàng, một vài hình ảnh xin gửi đến khách hàng: Tham khảo...  Xem chi tiết