Tag Archives: định tính

ASTM F1884 – Tiêu chuẩn phân tích tồn dư dung môi bao bì

Phân tích tồn dư dung môi bao bì theo ASTM F1884 1. Giới thiệu ASTM F1884 là tiêu chuẩn kiểm tra tồn dư dung môi bao bì. Đã và đang được nhiều Doanh nghiệp áp dụng và tuân theo. Bài...  Xem chi tiết