Tag Archives: DS 14000

Thiết bị thử độ hòa tan DS 14000 |DS 14000 Tablet Dissolution Tester | Giới thiệu & hướng dẫn cơ bản

Thiết bị thử độ hòa tan DS 14000 Thiết bị thử độ hòa tan là những thiết bị dễ sử dụng, mạnh mẽ, chuẩn hoá và đủ linh hoạt để thử nghiệm nhiều loại thuốc viên khác nhau. Thiết bị thử...  Xem chi tiết