Tag Archives: GBC

Phương pháp AAS | Ứng dụng phân tích kim loại Ngành Dược phẩm | Hãng GBC – ÚC

PHƯƠNG PHÁP AAS – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ Phương pháp AAS là gì? Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (Atomic Absorbtion Spectrometric – AAS) là phương pháp dựa trên nguyên lý hấp thu của hơi...  Xem chi tiết