Tag Archives: GMCS

Đầu dò Sắc ký khí – Hướng dẫn lựa chọn

Đầu dò Sắc ký khí – Hướng dẫn lựa chọn  Đầu dò Sắc ký khí để định danh thành phần hợp chất được rửa giải từ cột sắc ký khí. Hiện nay, đã và đang có rất nhiều công nghệ...  Xem chi tiết