Tag Archives: Hãng Hi-Q

Bơm lấy mẫu bụi thể tích lớn Hãng Hi-Q

1. Giới thiệu sơ lượng về Hãng HI-Q, xuất xứ: Mỹ HI-Q Environmental Products Company (HI-Q) là đơn vị sản xuất dẫn đầu chất lượng về các thiết bị Bơm lấy mẫu bụi thể tích lớn, trạm lấy mẫu bụi...  Xem chi tiết