Tag Archives: ISOTOPX

SIRIX máy khối phổ so sánh tỷ lệ đồng vị (IRMS) bán kính lớn hãng ISOTOPX cho độ đúng và độ chính xác cao

SIRIX máy khối phổ so sánh tỷ lệ đồng vị (IRMS) hãng ISOTOPX cho độ đúng và độ chính xác cao với hệ thống quang học ion bán kính lớn đã được chứng minh của PHOENIX TIMS SIRIX-brochure Link giới...  Xem chi tiết