Tag Archives: Khối phổ MS

Phương pháp khối phổ MS (Mass spectrometer) là gì?

Phương pháp khối phổ MS (Mass spectrometer) là gì? Phương pháp khối phổ MS (tiếng Anh: Mass spectrometry- MS): là một kỹ thuật phân tích hóa học giúp xác định hàm lượng và loại chất hóa học có trong một mẫu bằng...  Xem chi tiết