Tag Archives: Khúc xạ kế để bàn

Giải pháp Khúc xạ kế để bàn theo Dược lý (BP / EP / USP / JP) Hãng Bellingham Stanley – Anh

KHÚC XẠ KẾ LÀ GÌ? Khúc xạ kế là một thiết bị đo dùng phương pháp đo khúc xạ ánh sáng trong môi trường dung dịch xác định, từ đó giúp người dùng nắm được nồng độ của chất xác...  Xem chi tiết