Tag Archives: kim loại

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Mỗi nguyên tố sẽ được xác định theo số proton trong hạt. Có...  Xem chi tiết

XRF di động Bruker | Bruker Nano Analytics | Vận hành

XRF di động Bruker XRF di động – cụm từ vừa mới lạ vừa quen thuộc. Quen thuộc vì đây là thiết bị sàng lọc không phá mẫu, lạ vì sự linh hoạt vận hành. Hãy cùng Việt Nguyễn tìm...  Xem chi tiết