Tag Archives: LaboStar PRO UV 4

Máy lọc nước siêu sạch ​LaboStar PRO- EVOQUA

  Hệ thống lọc nước siêu sạch LABOSTAR® cho ra nước loại nước phân tích – nước loại I. Máy lọc nước siêu sạch ​LaboStar PRO thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt trên bàn thí nghiệm. Thanh phẩm nước...  Xem chi tiết