Tag Archives: Lò nung dòng SKM

Lò nung 1100°C Nabertherm, với bộ gia nhiệt gắn trong Ceramic

  1. Giới thiệu sơ lược về Nabertherm GmbH: Lò nung dòng SKM được sản xuất bởi Nabertherm GmbH, công ty có trụ sở chính tại Bahnhofstr 20, 28865 Lilienthal (Germany), được thành lập từ một công ty gia đình, đứng...  Xem chi tiết