Tag Archives: Lò nung Nabertherm

Lò nung Nabertherm 1100°C; 1200°C với cân và phần mềm

  1. Giới thiệu sơ lược về Nabertherm GmbH: Lò nung có cân và phần mềm được sản xuất bởi Nabertherm GmbH, công ty có trụ sở chính tại Bahnhofstr 20, 28865 Lilienthal (Germany), được thành lập từ một công ty...  Xem chi tiết

Lò nung dòng cơ bản Nabertherm với nhiệt độ 1100°C, Bộ điều khiển R7

  1. Giới thiệu sơ lược về Nabertherm GmbH: Lò nung được sản xuất bởi Nabertherm GmbH, công ty có trụ sở chính tại Bahnhofstr 20, 28865 Lilienthal (Germany), được thành lập từ một công ty gia đình, đứng đầu là...  Xem chi tiết

Lò nung phòng thí nghiệm 1200°C Hãng Nabertherm – Đức

  1. Giới thiệu sơ lược về Nabertherm GmbH: Lò nung được sản xuất bởi Nabertherm GmbH, công ty có trụ sở chính tại Bahnhofstr 20, 28865 Lilienthal (Germany), được thành lập từ một công ty gia đình, đứng đầu là...  Xem chi tiết

Lò nung phòng thí nghiệm 1100°C Hãng Nabertherm – Đức

  1. Giới thiệu sơ lược về Nabertherm GmbH: Lò nung được sản xuất bởi Nabertherm GmbH, công ty có trụ sở chính tại Bahnhofstr 20, 28865 Lilienthal (Germany), được thành lập từ một công ty gia đình, đứng đầu là...  Xem chi tiết