Tag Archives: mật ong

Dấu hiệu việc gian lận thương mại dùng mật gạo trong mật ong giả

Phát hiện hàm lượng vết mức độ tạp nhiễm mật ong ở mức 1% (w/w) bằng cách sử dụng hệ thống SCIEX QTRAP 6500+  1. Giới thiệu tình hình làm mật ong giả Phương pháp này mô tả một phương...  Xem chi tiết