Tag Archives: Máy đo nồng độ bụi

Thiết bị giám sát chất lượng không khí MetOne

1. Thông tin sơ lược về Hãng MetOne: Met One Instruments Inc cung cấp các thiết bị máy đo bụi trọng lượng/ máy đếm hạt bụi, máy đo nồng độ bụi phòng thí nghiệm, phòng sạch có độ chính xác...  Xem chi tiết