Tag Archives: Máy đo TOC

Việt Nguyễn bàn giao Máy đo tổng Cacbon TOC UV/ Persulfate cho khách hàng ngành Dược

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy đo tổng Cacbon TOC UV/ Persulfate TEKMAR cho khách hàng ngành dược, model bàn giao:   Máy đo tổng Cacbon TOC UV/ Persulfate Model: FUSION Nhà sản...  Xem chi tiết

TEKMAR – Việt Nguyễn bàn giao Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC cho khách hàng Môi trường tại Tây Bắc

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC  TEKMAR cho khách hàng Môi trường tại Tây Bắc, model bàn giao:   Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC theo...  Xem chi tiết