Tag Archives: Máy sắc kí Ion IC

Việt Nguyễn bàn giao Máy sắc kí Ion IC Hãng MembraPure cho khách hàng những ngày cuối năm 2021

Việt Nguyễn vừa qua đã bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Membrapure cho khách hàng tại Hà Nội, trong những ngày cuối năm model bàn...  Xem chi tiết

Việt Nguyễn bàn giao Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Membrapure

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Membrapure tại Hà Nội, model bàn giao:   Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion...  Xem chi tiết