Tag Archives: membraPure GmbH

Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Model: IONUS (code: 600-0030) Hãng sản xuất: membraPure – Đức

Máy sắc kí Ion IC cho phân tích Anion và Cation Model: IONUS (code: 600-0030) Hãng sản xuất: membraPure – Đức –  Công ty membraPure GmbH được thành lập năm 1993 và có địa chỉ tại: Wolfgang Küntscher Str. 14...  Xem chi tiết