Tag Archives: method 537.1

Hóa chất PFAS trong bao bì được phân tích bằng QTRAP 6500+

Phân tích hóa chất PFAS bằng QTRAP 6500+ 1. Thế nào là hóa chất PFAS? Hóa chất PFAS có cụm từ đầy đủ là Per/PolyFluoroAlkyl Subtances. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 9000 loại trên thị trường....  Xem chi tiết