Tag Archives: MicroXRF

RM5 – Kính hiển vi Khoa học bán dẫn

RM5 – Giải pháp Khoa học bán dẫn RM5 thật sự là giải pháp cho xu thế vì không cần phá mẫu để khai thác tính chất vật liệu. Rất phù hợp cho các ứng dụng Bán dẫn trong việc...  Xem chi tiết